Yastika Bhatia, Harleen Deol, Rajeshwari Gayakwad, Richa Ghosh, Dayalan Hemalatha, Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana , Shikha Pandey, Sneh Rana, Jemimah Rodrigues, Anjali Sarvani, Deepti Sharma , Renuka Singh , Devika Vaidya, Pooja Vastrakar , Shafali Verma , Radha Yadav,